Hvad koster annoncering på Facebook

Hvad koster annoncering på Facebook?

Del Gerne Artiklen med en ven eller kollega

Del på facebook
Del på linkedin
Del på email

Ja, hvad koster annoncering på Facebook egentlig? Det er et af de første spørgsmål du bør få afklaret, hvis du går med overvejelser om at tage din online markedsføring til Facebook.

Hvad prisen for Facebook annoncering præcist er, er desværre ikke så simpelt et spørgsmål. Jeg skal dog gøre mit bedste, for at du efter at have læst denne artikel, selv kan lave en beregning og vurdere hvor meget annoncering på Facebook vil koste for netop din virksomhed.

Først og fremmest skal vi have gjort helt klart hvad der egentlig menes med spørgsmålet.

Annoncering på Facebook kan generelt deles op i 2 forskellige priser.

Den ene pris er den pris man betaler til Facebook, for at køre annoncerne på deres platform. Denne pris kaldes for ’ad spend’. Man sætter selv sit ad spend og man kan altid gå ind og justere det op eller ned efter behov.

Den anden pris er den pris man betaler hvis man vælger at have et professionelt online marketing bureau til at varetage sin annoncering. Hos Briix Marketing er dette en fast månedlig pris vi aftaler. Prisen er baseret på den skræddersyet markedsføringsstrategi der bliver lagt, ud fra kundens ønsker, mål og budget.

Men lad os her i artiklen fokusere på den første pris, det ad spend der betales til Facebook.

For en bedre forståelse af artiklen bør du stifte bekendtskab med følgende termer:

CPM = Pris per 1000 eksponeringer

CTR = Click thorugh rate

CPC = Pris per klik

 

Faktorer for din Facebook Annoncering Pris

CPM (Pris for 1000 eksponeringer)

For at du kan beregne lige netop din Facebook annoncering pris, er det vigtigt at vide hvordan Facebooks system er skruet sammen.

Facebook fungerer som et budsystem, hvor man bliver opkrævet per 1000 eksponeringer.

Jo flere som markedsfører sig til den samme målgruppe, jo højere bliver prisen per 1000 eksponeringer (CPM).

Det betyder at jo flere konkurrenter du har, jo højere bliver din CPM. Jo højere din CPM er, jo flere penge skal du af med, for at nå ud til det samme antal personer som f.eks. en virksomhed med færre konkurrenter skal.

Husk på at du ikke kun er i konkurrence med andre virksomheder i din branche. Lad os som eksempel antage at en person både er interesseret i at strikke og i fiskeri. Både virksomheden som sælger garn, og virksomheden som sælger fiskeudstyr, ønsker at vise deres annoncer for denne person. Derfor kæmper begge disse virksomheder om buddet for samme person, på trods af, at de er i vidt forskellige brancher.

 

Valg af kampagnetype

Prisen på Facebook annoncering kommer også an på, hvilken kampagnetype du vælger samt hvad målet for markedsføringen er.

Er det at sælge varer fra en webshop? Generere leads? Få tilmeldinger til mailingliste? Eller er det at skabe trafik til en hjemmeside som f.eks. Geniale Gaver?

Her ser du de forskellige kampagnetyper.

Ud fra hvad dit mål er, skal du vælge den korrekte kampagnetype. Det giver sig selv, at vælger man den rigtige kampagnetype til sit mål, vil man få mest ud af sine annoncekroner.

Ønsker man at nå ud til så mange personer som muligt, kan man bruge Rækkevidde kampagnen. Denne kampagnetype har typisk den laveste CPM. Den har en lav CPM fordi man fortæller Facebook, at man ikke er kræsen med hvem annoncen skal vises til, blot at den skal vises til så mange som muligt inden for målgruppen.

Det kan være en fordel at bruge denne kampagnetype hvis man f.eks. har en retargeting kampagne, med kun et par hundrede eller tusinde i målgruppen.

Vælger man derimod konverteringer og optimerer til salg, fortæller man Facebook at man gerne vil vise annoncen til de personer der er mest tilbøjelige til at købe sit produkt. Denne målgruppe er forståeligt i højere kurs hos Facebooks annoncører, og dermed bliver CPM højere.

I de fleste tilfælde, er det ikke vores mål at komme ud til så mange som muligt, men derimod at få salg eller leads.

 

Pris pr. Klik (CPC)

I denne beregning fra AdEspresso, lavet på første kvartal 2019, kan vi se at CPC (pris pr. klik), er betydelig lavere ved brug af leadgenerering og konverterings kampagnerne, end det den er på rækkevidde kampagnen.

Taget vi udgangspunkt i at vi ønsker at få salg eller leads, kan vi ud fra dette se at det ikke handler om at komme ud til så mange personer som muligt. Det handler derimod om at komme ud til de rette.

 

Mål for annonceringen

Prisen på din Facebook annoncering kommer ikke kun an på hvilken kampagnetype man vælger, men også hvad målet med kampagnen er.

Tager vi Leadgenerering som eksempel, kan man blandt andet bruge denne kampagne type til at generere leads til en servicevirksomhed. Samtidig kan man bruge den til at generere e-mail tilmeldinger.

At generere leads til en servicevirksomhed, som måske tager flere tusinde kroner for en ydelse, har naturligvis en højere pris per lead end tilmeldinger til en mailingliste har.

Her ser vi først et eksempel på en kampagne til en servicevirksomhed, som markedsførte en gratis konsultation til 60,38 kr. per lead.

For nogle brancher er det ikke unormalt at denne pris kommer op på flere hundrede kroner. Prisen per lead og kundeværdien går som regel hånd i hånd. Jo større værdi en kunde har, jo højere er prisen per lead.

Her ser vi et eksempel på en kampagne som havde til formål at samle tilmeldinger til en mailingliste til 14,64 kr. per lead.

Altså er prisen per lead her 4 gange så stor som eksemplet ovenover, indenfor samme kampagnetype.

Målet for din annoncering på Facebook har derfor også stor betydning for hvad det koster.

 

Rangering af annoncen

Når du har sat en annonce i gang, rangerer Facebook den efter 3 forskellige kriterier.

Det er i Facebooks interesse at vise annoncer af høj kvalitet. Rangerer din annonce dårligt, straffer Facebook dig derfor med en højere CPM. Det har derfor effekt på hvad din annoncering overordnet koster.

Rangeringen bliver målt efter følgende kriterier: Kvalitet, interaktionsrate og konverteringsrate.

Rangering af kvalitet måler kvaliteten af din annonce i sammenligning med konkurrerende annoncer til samme målgruppe.

Rangering af interaktionsrate måler din annonces forventede interaktionsrate i sammenligning med konkurrerende annoncer til samme målgruppe.

Rangering af konverteringsrate måler din annonces forventede konverteringsrate i sammenligning med konkurrerende annoncer til samme målgruppe.

Der er følgende 5 rangeringer for hvert af de 3 ovenstående beregninger:

  • Over middel
  • Middel
  • Under middel (laveste 35% af annoncer)
  • Under middel (laveste 20% af annoncer)
  • Under middel (laveste 10% af annoncer)
 

Ligger din annonce i en af ’’under middel’’ rangeringerne, betyder det at din annonce skal optimeres/forbedres.

I forhold til hvilken beregning den ligger i, ved du hvilket forhold der skal optimeres.

På den måde ved du præcis hvad der skal arbejdes med, for at levere en annonce af højere kvalitet, og samtidig få prisen på dine Facebook annoncer ned.

Jo højere kvalitet din annonce er, jo flere eksponeringer vil du få for samme pris, og jo mere vil du dermed få ud af dine annoncekroner.

Du kan se din annonces rangering under ”Annoncer” i annonceadministratoren og her vælge ’’Effektivitet og klik’’ under kolonner.

Rangeringen vil først være tilgængelig når din annonce har fået 500 eksponeringer.

 

Andre faktorer

Tidspunktet på året har også noget at sige i forhold til hvor meget din Facebook annoncering kommer til at koste.

Prisen stiger som regel hen mod slutningen af kvartalerne, og især i 4. kvartal af året kan det mærkes. Her er der mange virksomheder som skal have hentet omsætningen for året hjem. Dertil er der julesalget hvor mange virksomheder skruer op for markedsføringsbudgettet og konkurrencen øges.

Op til politiske valg stiger prisen som regel over hele linjen. De politiske partier har som regel hele befolkningen som målgruppe op til f.eks. folketingsvalg.

Husk på at Facebook er bygget op som et budsystem, og at i derfor konkurrere om de samme personer.

Hvilken branche du er i har også betydning for hvad din annoncering på Facebook kommer til at koster, og er dermed også værd at tage med i beregningerne.

I denne beregning lavet af Wordstream, kan vi se at der er en betydelig forskel på annoncernes CPC på tværs af de forskellige brancher.

Er du f.eks. i finans og forsikrings branchen, skal du altså punge mere ud for samme antal klik, end hvis du er i detail branchen. Dertil kan man så sige, at kundeværdien i finans og forsikrings branchen typisk er betydelig større end den er i detail branchen.

 

Dit annoncebudget skal give mening

Ud over de forskellige faktorer der afgør prisen på dine Facebook annoncer, skal budgettet også give mening ud fra hvad der ønskes at opnå.

Facebook hævder selv at man kan bruge ned til 5$ (35 kr.) om ugen på annoncer.

Det er for langt de fleste sat alt for lavt i forhold til at skulle give mening i en overordnet markedsføringsstrategi.

Lad mig forklare hvorfor:

AdEspresso har i 2017 lavet en beregning på den gennemsnitlige CPC (Cost per Click) baseret på lande.

Her kan vi se at Danmark har et gennemsnit på 1.23$ (8.40 kr.) per CPC.

35 / 8.40 = 4.17 klik pr. uge.

Man kan spørge sig selv: Giver det mening at bruge tid og kræfter på at opsætte annoncer til 4.17 klik om ugen? Her ville de fleste nok svare nej.

Det er svært at give et svar på hvor meget man skal lægge i sit budget før det giver mening, da det i høj grad kommer an på alle de ovenstående faktorer.

Generelt set vil jeg dog anbefale at du ikke at bruger mindre end 50-100 kr. i daglig ad spend til at teste af med. Herefter kan man altid skalere op.

Ønsker man betydelig vækst eller har man en stram tidsramme, skal dette selvfølgelig også tages med i beregningen.

Man kan i bund og grund selv kan bestemme hvor meget man vil bruge på sine Facebook annoncer, og dermed selv afgøre hvad det kommer til at koste. Det der er vigtigt, er at lave beregninger og overvejelser om hvad der giver mest mening for netop din virksomhed.

 

Spørgsmål at få afklaret

Når du går i gang med at lave beregninger på hvor meget Facebook annoncering vil koste for din virksomhed, er der her nogle spørgsmål du bør stille dig selv og få afklaret:

Ønsker jeg er varetage markedsføringen selv, eller få et professionelt marketing bureau til det?

Hvad er målet for markedsføringen?

Hvordan er konkurrencen for min branche?

Ønsker jeg at vækste min virksomhed, hvis ja, hvor hurtigt?

Når du har lavet din research på disse spørgsmål og har fået afklaret dem, bør du have en god idé om hvor stort dit budget bør være for at det giver mening. Dermed kan du nærmere fastslå hvad din Facebook annoncering kommer til at koste.

 

Konklusion

For at opsummere, kommer prisen for din Facebook annoncering an på følgende faktorer:

  • Om du vælger at gøre det selv eller få professionel hjælp
  • Konkurrencen for din målgruppe
  • Valg af kampagnetype
  • Mål for annonceringen
  • Rangering af annoncen
  • Tidspunkt på året
  • Hvilken branche du er i
 

Svaret på hvad Facebook annoncering koster er desværre ikke sådan lige til. Det er individuelt for hver enkelt virksomhed og målgruppe. Det handler om at beregne og overveje alle faktorerne, teste, analysere og rette til.

Når du er kommet i gang med din annoncering og fundet ud af hvor din CPM, CPC, CTR osv. ligger, kan du nemmere komme frem til en mere nøjagtig beregning. Dermed har du et klarere billede på hvad din Facebook annoncering kommer til at koste fremadrettet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster online markedsføring?

Online markedsføring er et vidt begreb som blandt andet indebærer annoncering på de sociale medier, Google ads, E-mail marketing og search engine marketing (SEM). Hvad online markedsføring koster er individuelt fra virksomhed til virksomhed. Det kommer i stor grad an på hvilke og hvor mange markedsføringskanaler man ønsker at benytte, samt målet, branchen og målgruppen. Det kan koste helt ned til et par hundrede kroner om måneden, til ja, millioner af kroner om måneden. Skal vi generelisere kan man som tommefinger regel sige at et godt startbeløb lægger på min. 2000-3000 kr. om måneden, for at se en betydeligt effekt.

Hvad koster Facebook annoncering?

Prisen på Facebook annoncering kommer an på adskillige faktorer. Her i blandt konkurrencen for din målgruppe, mål for annonceringen, hvilken branche du er i, tidspunkt på året og kvaliteten af din annonce. Dertil skal man tillægge hvor hurtige resultater man ønsker at opnå, samt om man ønsker at få professionel hjælp fra et eksternt online marketing bureau.

Hvordan planlægger jeg mit markedsføringsbudget?

Hvordan du planlægger dit markedsføringsbudget kommer an på din type af virksomhed. For en servicevirksomhed, skal du først have fastlagt hvor mange ekstra kunder du ønsker. Herefter er der nogle tal du er nød til at kende om din virksomhed. Hvor mange leads konverterer du til kunder? Hvad er din kundes gennemsnitlige livstidsværdi? Når du kender de tal, kan de lave et estimat for hvor meget du har råd til at betale for en kunde.
For en webshop, skal du have fundet ud af hvor meget afkast annoncen skal give (ROAS) for at det er profitabelt for dig. Her anbefaler jeg du starter med et budget på 70-100 kr. dagligt, og skalerer budgettet op indtil du rammer det laveste afkast som stadig gør virksomheden profitabel.

Hvordan fungerer Facebook fakturering?

Facebook fakturerer dig på 2 forskellige tidspunkter. Et fast tidspunkt på måneden, samt når du har nået din forbrugsgrænse. I starten vil din forbrugsgrænse være lav, dvs. du i starten får en Facebook faktura hver gang du har brugt 100 kr. Efterhånden som du annoncerer mere og mere, sættes beløbet løbende op. 

Om forfatteren
Om forfatterenNick Brix
Læs mere
Nick er stifter af Briix Marketing og hjælper til dagligt virksomheder med at skaffe kunder og skabe vækst i deres forretning. Spidskompetencer er annoncering på Facebook og Instagram, samt udvikling af markedsførings strategier.

50 Skarpe Tips Til Bedre Annoncering På Facebook Og Instagram

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sulten efter mere viden?

Klar til at opgradere din virksomhed?

Send en besked og bliv kontaktet til en snak eller en gratis strategi konsultation, og lad os se hvordan vi kan få løftet din virksomhed til nye højder.

Du er selvfølgelig også velkommen til at skrive hvis du har spørgsmål eller andre henvendelser.

Udfyld dine oplysninger og bliv kontaktet til en uforpligtende samtale

Få adgang til 50 skarpe tips til bedre annoncering på Facebook og Instagram

Indtast dit navn og din Email og få sendt de 50 tips direkte til din indbakke…

Du bliver samtidig tilmeldt Briix Marketings Emailliste. Du kan altid nemt afmelde dig igen.

Få adgang til 50 skarpe tips til bedre annoncering på Facebook og Instagram